Krepšelyje yra 0 prekės

Privatumo politika

Mes, Tado Stanelio individuali veikla (toliau – Pardavėjas, Mes), gerbiame Jūsų privatumą. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos pateikėte Pardavėjui.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Pardavėjas tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti ir juos saugo tik tiek laiko, kiek būtina numatytiems tikslams pasiekti.

Jūs visada galite susisiekti su Pardavėju el. paštu info@zvejorojus.lt, jei Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Pardavimų, atsiskaitymų bei logistiko vykdymo tikslais

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefoną, el. paštą) užtikrindami pardavimus, atsiskaitymus bei logistikos veiksmus.

 • Jus dominančių pasiūlymų pateikimo tikslais 

Kai jūs pageidaujate gauti informaciją apie Pardavėjo organizuojamas akcijas, gauti naujienas apie Pardavėjo vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas, Mes tvarkome Jūsų pateiktus kontaktinius asmens duomenis. Bet galite atsisakyti šios paslaugos, parašydami Pardavėjui el. paštu info@zvejorojus.lt.

Alternatyva

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais

Mūsų tikslas – siųsti Jums naudingą, aktualią su mūsų veikla susijusią informaciją bei pasiūlymus. Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) rinkodaros tikslais naudojame tik gavę Jūsų sutikimą.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojami šiais atvejais:

 • Elektroniniu paštu siunčiant pasiūlymus, susijusius su Pardavėjo veikla;
 • Elektroniniu paštu informuojant apie naujienas, susijusias su Pardavėjo veikla;

Jūs galite nesutikti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada atšaukti duotą sutikimą parašydami laišką el. paštu: info@zvejorojus.lt.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Jeigu lankotės Mūsų interneto tinklalapyje, Pardavėjas gali rinkti Jūsų apsilankymo metu gaunamus duomenis (IP adresą ir pan.). Duomenys yra renkami naudojant slapukus (angl. Cookies) ir kitų panašių technologijų pagalba.

Slapukai užtikrina saugų ir efektyvų tinklalapio veikimą, analizuoja Jūsų įpročius ir leidžia pasiūlyti Jus dominančias paslaugas bei būtent Jums aktualų turinį. Informaciją apie slapukus galite sekti naršyklės nustatymuose. 

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI?

Informuojame, kad Pardavėjas, vykdydama savo veiklą, pasitelkia paslaugų teikėjus. Tai yra reklamos, rinkodaros, informacinių technologijų, logistikos įmonės, kuriems Jūsų asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina šioms paslaugoms.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei tai yra privaloma pagal taikytinus teisės aktus.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.). Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA INTERNETO TINKLALAPYJE
Pardavėjo interneto tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius ir socialinius tinklus. Pardavėjui nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Pardavėjas, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

KOKIOS YRA JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS?

Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

 • gauti informaciją apie tai, ar Pardavėjas tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus;
 • atšaukti sutikimą, pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Politikos reikalavimų; Pardavėjui nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Jei Jums kyla neaiškumų ar klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite pirmiausia su Mumis el. paštu info@zvejorojus.lt. 

JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 • Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite pateikt pardavėjui el. paštu info@zvejorojus.lt arba atsiųsti adresu Dvaro g. 39-3, Šiauliai, patvirtindami savo tapatybę.
 • Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo išnagrinėsime per 1 mėnesį, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.
 • Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

Geografinė ASMENS DUOMENŲ tvarkymo teritorija

Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jeigu turite su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ar prašymų, susisiekite su Mumis – Tado Stanelio individuali veikla.

El. paštas: info@zvejorojus.lt.

Adresas: Dvaro g. 39-3, Šiauliai

POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti ir keisti Politiką. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime Bendrijos interneto tinklalapyje, todėl rekomenduojame reguliariai apsilankyti ir susipažinti su aktualia Politikos redakcija.
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas 2020-01-01